Hoppa till innehåll

Kunta-Katis språkkunskaper blir bättre – webbplatsens virtuella expert kan också svenska och engelska 

Den virtuella experten Kunta-Kati på Borgå stads webbplats talar nu även svenska och engelska vid sidan av finska.

Den virtuella experten Kunta-Kati på Borgå stads webbplats talar nu även svenska och engelska vid sidan av finska.

Kunta-Kati svarar på invånarnas och besökarnas frågor även på stadens svensk- och engelskspråkiga sidor.  

Grunden för utvecklandet av Kunta-Kati är finansministeriets projekt för digitala tjänster. Projektets mål är att främja kommunernas verksamhetssätt och serviceprocesser och utveckla dem att allt bättre bemöta invånarnas behov. På det här sättet kan kommunen erbjuda sina tjänster till invånarna dygnet runt. 

Den virtuella experten Kunta-Kati som utnyttjar artificiell intelligens har fungerat i Borgå sedan mars 2020. Flera kommuner utvecklar Kunta-Kati och dess egenskaper tillsammans. Kommunerna använder samma plattform och utvecklar kommunernas tjänster och verksamhetsmodeller på nationell nivå. Vid sidan av Borgå deltar bland annat Riihimäki, Träskända, Grankulla, Kajana, Kuusamo, Taivalkoski och Tavastehus samt Accenture, Boost.ai och Kuntien Tiera i projektet. Tiera är ett bolag ägt av kommunaktörer som utvecklar kommunernas och landskapens ICT-tjänster och digitala lösningar i samarbete med andra offentliga och kommersiella aktörer. 

– Det utvecklingsarbete som en kommunaktör gör gynnar alla organisationer som använder tjänsten, berättar utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist om fördelen med att utveckla lösningar som baserar sig på artificiell intelligens tillsammans. 

– Det som gör projektet intressant är att vi blir bättre på att bemöta invånarnas behov då vi utvecklar verksamhetsmodellerna, säger Eveliina Keski-Koukkari i utvecklingsenheten för digitala tjänster. Projektet har också anknytningspunkter med det nationella AuroraAI-programmet. AuroraAI-nätverket erbjuder sina kunder olika tjänsteleverantörers helheter som lämpar sig för kundernas livssituation. Via AuroraAI-nätverket får kunden tjänster från kommunen, företag och föreningar. 

Förutom bättre kundservice möjliggör en utveckling av digitaliseringen även dataöverföring mellan kommunernas system. Med hjälp av den kan man utveckla kunskapsledningen, såsom strategiska processer, i kommuner. Nya teknologier, till exempel programrobotik, artificiell intelligens och processautomation kan utnyttjas i brett omfång också i den övriga offentliga förvaltningen. 

I Borgå sker utvecklingsarbetet över sektorgränserna. Kunta-Kati togs i bruk i Borgå just före coronapandemin i mars 2020. Utvecklingen av innehållsproduktionen bromsades upp då tjänsteutvecklarnas arbetsinsats behövdes för hanteringen av coronaläget.