Hoppa till innehåll

Läcka på huvudvattenledningen från Sannäs

Reparationen av huvudvattenledningen blev färdig lördag kväll och spolning och desinfiering påbörjades. Ledningen kan tas i bruk när ledningen kontaterats vara ren efter flera vattenprover, och detta tar åtminståne några dagar.

Reparationen av huvudvattenledningen blev färdig lördag kväll och spolning och desinfiering påbörjades. Ledningen kan tas i bruk när ledningen kontaterats vara ren efter flera vattenprover, och detta tar åtminståne några dagar.

Huvudvattenledningen från Sannäs fick ett läckage på lördag morgon kl 6.38. Som följd av läckaget blev stora delar av områdena öster om centrum utan vatten. Läckageplatsen avstängdes från nätet ca kl 10 och vattendistributionen kunde återställas.

För att garantera tillgången på vatten togs Borgbackens vattenverk i bruk på lördagen kl 11, vilket kan orsaka smakfel i vattent på centrumområdet. Borgbackens vattentag måste vara i bruk tills ledningen från Sannäs igen kan tas i bruk.

Info uppdaterad 28.2 kl 11.40