Hoppa till innehåll

Läckage i Hornahttula 18.8.

Vid Hornhattula området har en vattenledning sprungit läck idag. Man kunde stänga av ledningen som läckte utan att vattendistributionen till fastigheterna berördes. Pga att flödesriktningarna ändrats kan vattnet vara brunaktigt. Reparationsarbetena har påbörjats. Vattenverket hämtar vattenkärror till adressen Mika Waltaris gata 12 (daghemmet) och vid Johannisbergsvägen 31 varifrån man kan vid behov hämta rent dricksvatten med egna kärl.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.