Hoppa till innehåll

Läckage i huvudvattenledningen mot Askola

Man har påträffat en läcka norr om Strömsbersvägens och Saxbyvägens korsning. Reparationsarbetet är planerat att påbörjas imorgon 1.3. kl. 9. Man har reserverat hela arbetsdagen för arbetet. Borgå vatten uppskattar att man möjligtvis måste stänga vattenledningen mellan Strömsbergsvägen – Askola. I detta fall blir stora områden utan vatten. Vi ber kunderna försäkerhetsskull ta vatten till vara innan arbetet påbörjas.

Som följd av ledningsarbetet kan alltså störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.