Hoppa till innehåll

Läckage i tryckavloppsledning i Haiko 28.3. – uppdatering 14.4 omgivningen följs upp

Tryckavloppsledningen mellan Hammars pumpstation – Hermansö reparerades 5.4. Borgå vatten har följt med omgivningen och strandens tillstånd genom att besöka platsen dagligen. I stranden finns det ännu lite is men man uppskattar att isen smälter inom de närmaste dagarna. Hittills har man inte märkt något avvikande. Jordbanken som byggdes från stranden till läckageplatsen togs bort i början av veckan, detta ledde till att stranden är nu ganska våt och lerig.

Borgå vatten har tagit många havsvattenprover från området. De första proven togs 29.3 varefter provtagningen fortsatt varje vecka. Man har tagit cirka 3–4 prov per gång på olika avstånd från läckageplatsen. Av de två första provtagningar har man fått resultaten, nedan en kort beskrivning av resultaten:

Provresultat 29.3.

”Avloppsvattnets påverkan syntes som förhöjda halter av totalt kväve, ammoniumkväve, nitrat-nitritkväve, totalfosfor och fosfatfosfor. Mängden av indikatorbakterier som beskriver vattnets hygieniska kvalitet var förhöjda på alla provtagningsplatser, detta hänvisar också till avloppsbelastning. Enligt vattenkvalitetsresultaten syntes avloppsvattnets inverkan på ett relativt brett område.” (texten lånad från Kymen vesi ja ympäristö ry:s rapport)

Provresultat 3.4.

”Avloppsvattnets påverkan syntes som förhöjda halter av totalt kväve, ammoniumkväve, nitrat-nitritkväve, total fosfor och fosfatfosfor. De tidigare nämnda halterna var dock lägre än vid förra provtagningen (29.3.2023). Elektriska ledningsförmågan hade dock stigit märkbart sedan föregående provtagning, detta indikerar havsvattnets inverkan, avloppsvattnets inverkan eller en kombinerad inverkan av båda. En lägre elektrisk ledningsförmåga i föregående provtagning berättar om söta åvattens inverkan. Mängden av indikatorbakterier som beskriver vattnets hygieniska kvalitet var en aning förhöjda på alla provtagningsplatser, detta hänvisar också till avloppsbelastning. Bakteriemängden hade dock minskat från föregående provtagning (29.3.2023)” (texten lånad från Kymen vesi ja ympäristö ry:s rapport)

Provtagningen fortsätter enligt direktiv av myndigheterna ända tills vattenkvalitet indikerar att det inte mera finns spår avloppsläckaget i vattenkvaliteten.

Fortsättningsvis kommer man dagligen att följa med reningsbehovet på området, reningsarbetet påbörjas genast om så behövs. Invånarna kan också meddela om iakttagelser till Borgå vattens felanmälningsnummer:

  • vardagar, måndag-torsdag 7–16, fredag 7–14, tfn 019 520 2617
  • övriga tider och under helgdagar till Räddningsverket, tfn 020 1111 400