Hoppa till innehåll

Läckage vid Båtsmansvägen 24.11.

Vattenverket har påträffat ett läckage vid Båtsmansvägen. Reparationsarbetet påbörjas inom kort. Vattenverket försöker utföra arbetet utan att vattendistributionen avbryts. Ifall detta inte lyckas blir fastigheter på Båtsmansvägen och Matrosvägen tillfälligt utan vatten under arbetets gång.

Vattenverket hämtar en vattentank vid Matrosvägen 5 varifrån man kan hämta rent dricksvatten vid behov. Reparationsarbetet är beräknat att bli klart under arbetsdagen.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.