Hoppa till innehåll

Läckage vid Finnbyvägen och Tingsgårdsvägen, del av Finnbyvägen stängs 29.2

Längs Finnbyvägen nära Borgbackens vattentag har man hittat ett läckage i huvudvattenledningen. Reparationsarbetena påbörjas på lördag morgon kl. 7.30 med att en del av Finnbyvägen stängs för trafik. Arbetet beräknas vara klart till kl. 16.00. Finnbyvägen stängs mellan Tingsgårdsvägen – Borgbacksvägen. Omvägen går via Tingsgårdsvägen och Violvägen. Vägavsnittet som stängs samt omvägen syns på kartan.

Vattendistributionen fungerar normalt under läckaget.

Som följd av ledningsarbetet kan dock störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds att vid behov låta vattnet rinna en stund tills det är klart.