Hoppa till innehåll

Läckage vid Hållsvedsvägen i Esbacka 20.7.

Vattenverket har hittat ett läckage på Hållsvedsvägen vid Estbacka daghem. Reparationsarbetet påbörjas snart. Vi strävar till att utföra reparationen så vattnet inte behövs stängas. Ifall vattnet måste stängas meddelas det om detta senare.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.