Hoppa till innehåll

Läckage vid Veckjärvivägen 27.12.

Vid Veckjärvivägen har påträffats ett läckage. Läckagepunkten finns bredvid Teboil kallstationen på gräsområdet. Reparationsarbetet påbörjas genast. Vattnet stängs för en fastighet, till fastigheten har man hämtat en vattentank. Vi beräknar att reparationsarbetet blir klart under dagen.

Som följd av läckaget kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.