Hoppa till innehåll

Linbana, klätterställning, pingisbord – invånarnas önskemål beaktas då lekparken i Louhiparken byggs

Byggandet av lekparken i Louhiparken påbörjas i juni. Den nya lekparken som byggs vid Ilmarinens väg i Vårberga följer till stora delar invånarnas önskemål.

Lapsi leikkipuistossa. Ett barn i lekparken.

Invånarna fick delta i planeringen genom en webbenkät som kunde besvaras 5.11.2021–5.12.2021.

-Vi fick totalt 68 svar. Svaren har vi använt vid planeringen, säger grönområdesplanerare Christoffer Lilja.
På grund av svaren önskas det i parken mest en linbana, en klätterställning och en gunga. Också platser för vistelse och ny belysning önskades.

Dessa önskemål har beaktats. Louhiparken får alltså en linbana, en klätterställning och en gunga till. Vi har också planerat ett picknickbord och bänkar för barn och vuxna. Vi måste eventuellt fälla några träd för att få plats för linbanan.

En lekpark för hela familjen

Också invånarnas önskemål om funktionalitet beaktades. Louhiparken får ett pingisbord, fotbollsmål och balansbommar.

-Vi har noggrant lyssnat på dem som kommer att använda parken. För att öka trivseln planeras blomstrande träd och buskar runt lekplatsen. Belysningen förnyas och också ny belysning anläggs. Louhiparken blir en lekpark där både barn och vuxna trivs, säger Lilja.

Leverantören av lekredskapet konkurrensutsätts som bäst. Efter konkurrensutsättningen blir det klart hur lång linbanan blir. Byggarbetena beräknas vara färdiga under detta år.
Också Hansaparken, som är en närliggande park för seniorer och unga, iståndsätts som bäst. Arbetena påbörjades i slutet av förra året och har fortsatt på våren.