Hoppa till innehåll

Man misstänker ett utsläpp av kemikalier i avloppsnätet i Ölstens, uppdatering 22.8 kl. 13.30

På Ölstens området reder man ut orsaken och källan till kemikalieutsläppet. Som bäst försöker polisen i samarbete med Borgå vatten hitta källan varifrån kemikalien kommer till avloppsnätet. Invånare och företag på området varnas för eventuella skadliga ångor som kan stiga upp avloppet. Företag på området uppmanas kolla, att inga kemikalier släpps ut i avloppsnätet.

Via avloppet leds kemikalien till Hermansö reningsverk och stör reningsprocessen. Borgå vatten har tagit prov från avloppsvattnet och effektiverat övervakningen av processen på Hermansö reningsverk, på detta sätt försöker man minimera påverkan i processen. Problemet undersöks och möjliga observationer kan anmälas till numret 112.