Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionen i Borgå stad sammanträdde 23.2.2021

Miljöhälsosektionen gav utlåtande till miljöskyddet i Sibbo om Joensuun Tila Oy:s campingområde Sibbo Caravan samt utlåtande till stadsplaneringen i Borgå om detaljplanen för DP 531 östra delen av Alexandersgatan och detaljplanen för DP 443 Kungsporten, södra området. Om en eventuell hanteringspunkt för avfall som kan återanvändas placeras på området bör den förverkligas så att den inte förorsakar sanitär olägenhet.

Miljöhälsosektionen godkände KUvesi riskbedömning för objekten i Sibbo och fastställde programmet för kontrollundersökningar för KUvesi och Sibbo vatten för åren 2021-2025. Dessutom tog sektionen ställning till MKB-förfarandet för Isnäs Port Ltd Oy:s hamnprojekt i utlåtandet till NTM-centralen.  Enligt sektionen bör man förebygga hälsorisker i miljötillståndet och på basen av den information man erhållit är det inte nödvändigt att tillämpa MKB-förfarandet.

Ytterligare information ger I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen, tfn. 040 723 4141.