Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens beslut 17.11.2020

Miljöhälsosektionen gav sitt utlåtande till byggnads- och miljöutskottet i Sibbo om miljötillstånd för lagring av jord- och stenmaterial.

Sektionen beslöt ge boendeförbud för en bostad i Borgå till dess att åtgärder för att avlägsna sanitära olägenheter har förverkligats.

Dessutom gav sektionen förelägganden åt Ravintolalaiva Glückauf att vidta åtgärder för att säkerställa att livsmedelslokalen uppfyller kraven i livsmedelslagen senast 30.6.2021.

Ytterligare information:

I stadsveterinär-hygieniker Tiina Tiainen
tfn. 040 723 4141.