Hoppa till innehåll

Miljöhälsosektionens möte 15.6.2023

Borgå logo.

På sitt möte behandlade miljöhälsosektionen tilläggslistan och fastställde tjänsteinnehavarnas brådskande föreläggande på basen av livsmedelslagen och hälsoskyddslagen. Dessutom gav sektionen utlåtanden om ändringarna i stranddetaljplanen i Sondy och Virvik i Borgå, kontrollplanen för Orimattilan Vesi vattentäkt vid Viiskivenharju, ansökan om miljötillstånd för Neste Abp:s förbehandlingsenhet för förvätskad returråvara i Sköldvik, Borgå samt Destia Ab:s ansökan om marktäktstillstånd i Murto stenmaterialområde, Borgnäs. Utlåtandena och besluten godkändes enligt förslagen.