Hoppa till innehåll

Millenniegenerationen förnyar arbetslivets normer – på höstens första BusinessPorvoo-morgonkaffe diskuteras att vara arbetsgivare

Arbetslivet genomgår en omvälvning, vilket syns i vardagen av företagen i Borgå. Var kan man hitta arbetstagare och hur kan man engagera dem? Hur kan man stöda arbetsplatsens atmosfär och kultur genom att leda?

Kahvikuppi ja lehtiö.

Hur får man helheten att fungera? Nya generationers inträde på arbetsmarknaden tillför saken sin egen krydda, eftersom X- och Y-generationer inte nödvändigtvis skriver under de befintliga normerna.
– Den unga generationen skulle också kunna kallas för en Varför-generation som förändrar och ifrågasätter växelverkan och kommunikation på arbetsplatsen. De har otaliga frågor och önskemål som chefer och ledare måste svara på. I denna tid är det inte tillräckligt att svara: ”så har vi alltid gjort”, utan det man gör måste uttryckas på ett nytt sätt. Ju bättre vi förstår oss på mångfald, desto bättre klarar vi oss också som ledare och chefer, berättar utbildare och företagare Jenni Rajahalme.
Temat fördjupas den 12 september vid höstens första BusinessPorvoo-morgonkaffe i POMO-huset, där man hör Rajahalmes tips för att leda generationer och leva tillsammans på arbetsplatsen. Tillställningen ordnas av Borgå stad tillsammans med Posintra och Borgå Företagare.
BusinessPorvoo–morgonkaffetillställningar är avgiftsfria och öppna för alla företagare, som har där en möjlighet att bilda nätverk med andra företagare.


Unga förnyar också servicen

Millenniegenerationen inverkar inte bara på arbetslivet utan ändrar också de sätt på vilka man konsumerar. Det lönar sig alltså att bekanta sig med förändringens form, eftersom den förändrar affärsverksamheten både inifrån och utifrån. På BusinessPorvoo-förmiddagen skapas en bild av varför de generationer som redan arbetar och de som kommer in i arbetslivet är olika: varför de yngsta generationerna skakar om arbetslivet bland annat genom att förnya ledarskap, interaktion på arbetsplatser och tjänsteutbud.
– Det är chefen som trycket av att leda riktas mot men alla deltar i kulturen och i bildandet av en ömsesidig förståelse. Därför lönar det sig att ta med sig också andra från arbetsplatsen till morgonkaffet, uppmuntrar Rajahalme.
Jenni Rajahalme, som också själv är företagare, har 20 års erfarenhet av företagande samt av utvecklingen av arbetsliv och kommunikation. Dessutom har hon i över tio års tid arbetat som utvecklare av de ungas arbetslivsfärdigheter vid centret för företagsfostran.

BusinessPorvoo-morgonkaffet ”Olika generationer i arbetslivet” 12.9. kl. 8–10 i POMO-huset. Anmälan på adressen