Hoppa till innehåll

Ministerutskottet visade grönt ljus för Östbanan som kör från Flygbanan via Borgå till Kouvola

– Finanspolitiska ministerutskottets beslut om Östbanan är en utmärkt nyhet för Borgå och östra Finland. Att banan faktiskt blir verklighet kräver ännu mycket arbete, men projektet går nu framåt så att det kan konkret bli av, berättar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.


– Finanspolitiska ministerutskottets beslut om Östbanan är en utmärkt nyhet för Borgå och östra Finland. Att banan faktiskt blir verklighet kräver ännu mycket arbete, men projektet går nu framåt så att det kan konkret bli av, berättar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott beslutade vid sitt möte torsdagen den 21 januari förorda främjande av en spårtrafikinvestering österut. Förhandlingar om projektbolaget fortsätts med Östbanan, dvs. linjen Flygbanan–Borgå–Kouvola som utgångspunkt. 

– Flygbanan är en förutsättning för Östbanan. Flygbanan måste planeras så, att en förlängning av banan österut blir möjlig. Samtidigt måste man utreda förutsättningarna för en närtågsförbindelse mellan Helsingfors och Borgå och därutöver möjliggöra närtågstrafiken mellan städerna vid sidan av fjärrtågstrafiken, poängterar Jukka-Pekka Ujula.

Halva Finland står bakom Östbanan

Projektbolagets uppgift ska vara planering och finansiering av den nya banan så, att den blir färdig att byggas. Staten ska i inledningsfasen äga minst 51 procent av projektbolaget och andra aktieägare cirka 49 procent.

Borgå har förbundit sig att vara med och finansiera projektbolaget preliminärt med högst 10 miljoner euro. Det egentliga beslutet om deltagande i projektbolaget fattas av stadsfullmäktige.

Bakom Östbanan står ett stort antal städer och landskap i östra Finland. Banan intar en nyckelställning i regionutvecklingen i östra Finland under de närmaste årtiondena. Förbindelserna blir snabbare och näringslivet och turismen får ett nytt lyft. Banan dämpar också trafikutsläpp.

Tåget är ett ekologiskt och snabbt alternativ

– För Borgå är banförbindelsen viktig eftersom cirka en fjärdedel av förvärvsarbetande som bor i Borgå arbetar i huvudstadsregionen. Största delen av resorna görs med personbilar. Tåget är ett ekologiskt och snabbare alternativ, säger Ujula.

En snabb banförbindelse förbättrar kollektivtrafikförbindelser i Borgå märkbart. Från Kungsporten i Borgå kommer man till Helsingfors centralstation i 32 minuter när den nuvarande restiden med personbil är nästan en timme.

Borgå skulle också få flera andra fördelar med banan, stigande värde på fastigheter, företagens produktivitet och arbetskraftens mobilitet. Intresset för Borgå som hemort för invånare och företag växer sannolikt. Banan kopplar Borgå allt starkare till metropolområdets utveckling och stärker stadens tillväxtmöjligheter. Samtidigt kan Borgå stad ta ett kliv mot en klimatneutral stad.

– Östbanan har en märkbar effekt också för Helsingfors och Vanda och utvecklingen av hela metropolområdet. Man kan på ett allt större område flexibelt välja var bostaden och arbetsplatsen ligger. Banan påverkar positivt bostadsproduktionsmöjligheter och bostadsmarknaden samt utvidgar huvudstadsregionens pendlingsregion, berättar Ujula.