Hoppa till innehåll

Möjliga kvalitetsstörningar i vattnet Strömsberg och Karsby 31.3.

Idag har man reparerat en läcka nära Strömsbersvägens och Saxbyvägens korsning. Under reparationsarbetet måste verket stänga ventiler på området. Pga. stängning och öppning av ventiler kan vattnet ställvis vara lite brunt. Vattenverket spolar huvudledningar som bäst.

Som följd av ledningsarbetet kan alltså störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.