Hoppa till innehåll

Möjligt avbrott i vattendistributionen pga. läckage på Biskopsgatan 23.4

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.

Vattenledningen på Biskopsgatan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan måste möjligen stängas.

Vattenverket har hittat ett läckage på Biskopsgatan. Vattenledningen måste möjligtvis stängas 23.4 kl. 8-12. Detta framkommer dock först under grävarbetet. Invånarna ombeds att förbereda sig på ett möjligt avbrott och ta vatten till vara före arbetet börjar. Invånarna har också meddelats per textmeddelande.

Rent dricksvatten kan också hämtas från vattenkärra vid adressen Biskopsgatan 18.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.