Hoppa till innehåll

Motionsförhållandena blir bättre i Västra Borgå

Närmotionsområdet i Tolkis står klart under juni. Helheten har delats in i två områden. Väster om Tolkisvägen, i samband med konstgräsplan, har man byggt friidrottsplatser. Vid Myrängsvägen finns tennis- och basketplaner men även parkourställningar och ett klätternät.

Närmotionsområdet i Tolkis står klart under juni. Helheten har delats in i två områden. Väster om Tolkisvägen, i samband med konstgräsplan, har man byggt friidrottsplatser. Vid Myrängsvägen finns tennis- och basketplaner men även parkourställningar och ett klätternät.

Den centrala tanken är att förnya och utveckla områdets befintliga motionsplatser så att de stödjer kommuninvånarnas självständiga motion och kompletterar skolornas och daghemmens motionsmöjligheter. Även föreningarna har i framtiden bättre möjligheter att utöva motionshobbyer i området, berättar Per Högström vid idrottstjänsterna.

Vissa enskilda funktioner har redan öppnats och de övriga tas i bruk stegvis allteftersom de står klara.

Mångsidiga friidrottsplatser

Intill konstgräsplan har man byggt friidrottsplatser på underlag av konstgräs och stenaska. På planen finns nu platser för kulstötning, längdhopp och höjdhopp samt en hundra meters löpbana med fyra banor. För hela planen byggdes ny belysning och en servicebyggnad.

Från parkeringsplatsen går en cirka kilometer lång konditionsslinga som har grundrenoverats. Belysningen har även förnyats. Om snöläget tillåter dras skidspår längs slingan på vintern. Även områdets miljö har städats upp och landskapet från konditionsslingan till sötvattensbassängen öppnas upp senare på sommaren. Parkeringen vid konstgräsplanen väster om Tolkisvägen har rustats upp och samtidigt har man skapat trygga förbindelser för den lätta trafiken från skyddsvägen över Tolkisvägen till närmotionsområdet.

Spelplan, scootning och ett häftigt klätternät

Kring tennisplanerna vid Myrängsvägen har man installerat en ny rink som samtidigt är planernas staket. På vintern blir rinken en isbana. I ändan av rinken har man byggt en sandkonstgräsplan som möjliggör mångsidiga bollspel. Invid området har man byggt en basketplan med asfalt som även lämpar sig för scootar och skateboards. Invid basketplan installeras mångsidiga parkourställningar på konstgräset. Helheten kröns av ett stort klätternät med fyra master och en höjd på nästan sex meter.

Det växande området i Västra Borgå

Det maritima och havsnära området i Västra Borgå utvecklas och växer kraftigt. Nybygget i området riktas främst till Västra Haiko där ett stort antal småhustomter har planlagts. Byggandet i området pågår i god fart.

Skolorna i Tolkisområdet och deras gårdsplaner har i nyligen helt förnyats. Verksamheterna på gårdarna betjänar bäst barn i lågstadieåldern. Områdets allaktivitetshus är skolornas gymnastiksal och öppen för kommuninvånarna under kvällar och veckoslut och har även det grundrenoverats. På allaktivitetshusets gård har man byggt en utomhusmotionsplats.

Vi är glada över att nu kunna erbjuda motionärer i alla åldrar, skolor och föreningar mångsidiga utrymmen och möjligheter även inom det växande området i Västra Borgå, konstaterar Per Högström.

Byggandet av närmotionsområdet inleddes för cirka två år sedan och för närmotionstjänsternas del var projektets totala kostnader cirka 680 000 euro, varav statsanslaget var 150 000 euro.

Mer information:

Per Högström, chef för idrottstjänsterna
tfn 0400 212 264
per.hogstrom@porvoo.fi