Hoppa till innehåll

Motionssalen i Epoon koulu stängs i juni

Motionssalen som är i dålig kondition i Epoon koulu stängs den 1 juni. Byggnaderna i Epoon koulu har under de senaste fyra åren genomgått flera fastighetsbesiktningar, inspektioner och utredningar. Särskilt motionssalens dåliga kondition har varit känd. Behövliga inomhusmotionslokaler anvisas i andra verksamhetsställen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Skolans lokaler har granskats under våren i en sektorövergripande inspektion och i utlåtandet som miljöhälsovården gav rekommenderas det att användningen av motionssalen ska undvikas. De mest påtagliga problemen är fuktskadorna i motionssalens bottenbjälklag och ytterväggarnas nedre kanter.

– Utifrån den gemensamma inspektionen på våren och när skolverksamheten fortsätter tas motionssalen nu ur bruk, berättar lokalitetsdirektör Mikko Silvast.

Det viktigaste är att garantera en sund och trygg inlärningsmiljö för eleverna och personalen.

– I fortsättningen kommer undervisningen i inomhusmotion att planeras så, att det utnyttjas stadens övriga inomhusmotionslokaler till vilka eleverna skjutsas tillräckligt ofta, då undervisningen enligt läroplanen kan genomföras också i fråga om motionsundervisningen. Rektorn informerar närmare om dessa arrangemang i början av höstterminen, berättar Jari Kettunen, direktör för finskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Konditionen av Epoon koulus byggnader har länge varit känd. Materialet om ärendet har stått till förfogande när man år 2022 beslutade om skolans framtid.

Den senaste sektorövergripande inspektionen gjordes 16.2.2023 och miljöhälsovården gav sitt utlåtande och åtgärdsrekommendationer 5.4. Skolans motionssal är i behov av en stor ombyggnad och det har rekommenderats att användningen av salen ska undvikas.

Epoon koulus motionssal stängs fr.o.m. 1.6.2023 med undantag av sporadisk och begränsad användning. I praktiken betyder det att motionssalen ännu på sommaren kan användas för sporadiska behov. Under det kommande läsåret är salen helt ur bruk.