Hoppa till innehåll

Munskydd rekommenderas också på medborgarinstitutets kurser 

Borgå medborgarinstituts kurser fortsätter tillsvidare som närundervisning.

Borgå medborgarinstituts kurser fortsätter tillsvidare som närundervisning.

Nya noggrannare anvisningar efterföljs i verksamheten. Om en kurs övergår från närundervisning till distans kommer deltagarna att få ett separat meddelande om detta.

Borgå stad har 15.10.2020 beslutat om nya rekommendationer för att undvika spridning av Coronasmitta. Staden rekommenderar dessutom att också HUS nya direktiv gällande hobbyverksamhet tillämpas fr.o.m. 19.10.2020. Den nya rekommendationen för hobbyverksamhet gäller också medborgarinstitutets kurser och de tillämpas på kurserna både i Borgå och Askola. 

De rekommendationer som påverkar medborgarinstitutets verksamhet är följande:

• Rekommenderad gruppstorlek för hobbyer i grupp är under 20 personer.

• Alla över 15 år som deltar i en hobbyverksamhet uppmanas att bära munskydd. Munskydd behöver används inte på gymnastikkurser. Munskydd rekommenderas dock i omklädningsrum och i allmänna utrymmen före och efter gymnastikkurserna.

Dessutom uppmanas alla att följa dessa instruktioner:

• Kom endast helt frisk till kurserna.

• Kom ihåg att använda 2 meters skyddsavstånd på kursen, i pauserna, när du anländer till kursplatsen och går därifrån.

• Tvätta händerna eller desinficera dem när du anländer och i pauserna.

• Ta egna redskap med om det är möjligt.

• Om flera deltagare använder samma redskap skall var och en desinficera dem både före och efter användning eller om möjligt använda skyddshandskar.

• Hosta och nys alltid i en näsduk som slängs bort direkt efteråt eller hosta och nys i ärmen.

De flesta grupper vid medborgarinstitutet är mindre än 20 personer. Dessa kurser fortsätter sin verksamhet normalt, förutsatt att säkerhetsavstånd och hygienanvisningar kan hållas. Det är främst inom ämnena gymnastik och hälsa som det finns större grupper än 20 personer. Dessa större grupper övergår till hybridundervisning, så att undervisning ges både som när- och distansundervisning. I sådana fall kontaktas deltagarna separat med detaljerad information om arrangemangen.

Evenemang strömmas

Deltagarantalet vid medborgarinstitutets evenemang, såsom Svenska Dagen festen 6.11 och avgiftsfria öppna föreläsningar begränsas till max 20 personer. Munskydd rekommenderas för publiken.

Till Svenska Dagen festen bör man anmäla sig i förväg, de 20 först anmälda får plats. Man kan denna gång delta på distans i festen eftersom den strömmas i direktsändning på stadens Youtubekanal. Mera info publiceras i stadens evenemangskalender och på medborgarinstitutets webbsida senast 23.10.2020.

Också de öppna föreläsningarna vid institutet strömmas. På detta sätt kan alla som är intresserade av fester och övriga öppna evenemang delta på distans. Medborgarinstitutets evenemang kan ses på via Borgå stads Youtubekanal. En länk som leder till evenemangen kommer att finnas på medborgarinstitutets webbsida.

Tilläggsinformation:
Pertti Jääskä, rektor, 040 523 0699, pertti.jaaska@borga.fi