Hoppa till innehåll

Musikinstitutet söker en lösning på lokalitetsproblemet i Mäntsälä

Borgånejdens musikinstitut söker en lösning på problemen med de nuvarande lokalerna på verksamhetsstället i Mäntsälä. Nu planerar man att Musikinstitutet ska hyra nya lokaler på Apponens fastighet i Mäntsälä. Bildningsnämnden i Borgå behandlar frågan om hyrning av lokaler vid sitt möte den 19 maj.

Lapset soittavat. Barnen spelar olika instrument.

– En lösning på musikinstitutets lokalitetsproblem i Mäntsälä har sedan 2018 sökts i en nybyggnad i samband med Apponens bostadsfastighet. Det centrala problemet har varit att ordna finansiering för projektet. En grupp av privata investerare i Mäntsälä har nu anmält sitt intresse och har förbundit sig till nybyggnadsprojektet, berättar Felix von Willebrand, rektor för konstläroanstalten.

För närvarande verkar musikinstitutet i en byggnad vid namn Pankinmaa, som kommunen gav till institutets förfogande. De nuvarande lokalerna har emellertid nått slutet av sin livscykel och riskerna förvärras år för år. Byggnaden är trång och också på annat sätt olämpligt för det nuvarande användningsändamålet. Där finns bland annat akustiska problem och det är inte möjligt för personer med funktionshinder att komma in. Dessutom lider byggnaden året runt av fuktskador och temperaturproblem (ventilation). Mäntsälä kommuns fastighet Pankinmaa har placerats i kategorin fastigheter som kommunen ska avstå från, och ersättande lokaler för musikinstitutets hela undervisningsvolym står inte att finna i Mäntsälä kommuns egna fastigheter.

– Målet är att erbjuda hälsosamma undervisningslokaler för personal och musikintresserade inom grundläggande musikundervisning i Mäntsälä. Dessutom ligger de nya lokalerna i ett nytt centralt bostadsområde som fortsätter att utvecklas. Partnerskapet med Mäntsälä kommun inom konstundervisning har utvecklats till en mycket viktig resurs för Musikinstitutet, fortsätter von Willebrand.

De nya lokalerna för musikinstitutet på Apponens fastighet med salar som lämpar sig för varierande användningsändamål skulle enligt rumsprogrammet omfatta cirka 540 m2. Utrymmena kan användas också av elever från Sibbo, Borgnäs och Pukkila. De nya lokalerna möjliggör också gemensamma aktiviteter, möten och sammankomster för körer, orkestrar, band och andra grupper samt olika veckoslutskurser. Enligt kalkylerna kommer nettoeffekten av hyrorna för de nya lokalerna vara cirka 45 000 euro per år från början av 2024.

Också i fortsättningen skulle musikinstitutet använda även andra utrymmen i Mäntsälä kommun, bl.a. i skolor och daghem, i en tämligen stor utsträckning. Mäntsälä kommun stöder projektet också ekonomiskt. Kommunen har förbundit sig att hyra de nya lokalerna för sitt eget bruk i två månader varje år. Dessutom kommer Mäntsälä kommun enligt underhållsavtalet att bidra med en betalningsandel av musikinstitutets totala kostnader.

Förslaget om de nya lokalerna har hittills behandlats på ett allmänt plan vid kommundirektörernas möten, i kommunstyrelsen i Mäntsälä, i välfärdsnämnden i Lovisa och denna vecka också i Askola kommun, och nu ska ärendet också behandlas i bildningsnämnden i ansvarskommunen Borgå stad.

– Beredningen har gjorts i gott samarbete, och ett förverkligande ger goda möjligheter för fortsatt samarbete över kommungränserna, betonar bildningsdirektör Sari Gustafsson

Undervisningsministeriets stöd för grundläggande utbildning i musik är för närvarande nästan 2 miljoner euro. Musikinstitutets övriga avtalskommuner är Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgnäs, Pukkila, Sibbo och Mäntsälä, som för närvarande är den största avtalspartnern. Musikinstitutet har över 100 anställda. Mångsidig och högklassig undervisning i musik ges för närvarande cirka 55 000 timmar per år, antalet elever är över 3700.