Hoppa till innehåll

Nämnden för växande och lärande behandlar nedläggning av Kaarenkylän päiväkoti, verksamheten övergår till Jokilaakson koulu

Nämnden för växande och lärande behandlar nedläggning av Kaarenkylän päiväkoti. Förslaget är att daghemmet läggs ned under sommaren 2024 och sedan erbjuds småbarnspedagogik vid Jokilaakson koulu. Ärendet avgörs i nämndens möte 29.2.2024.

Porvoon kaupungin tunnus.

Kaarenkylän päiväkotis nuvarande lokaler har nått slutet av sin livscykel. Målet är att staden avstår från lokalerna och daghemmets verksamhet läggs ned senast 31.7.2024. Daghemmet har just nu sammanlagt 20 barn i åldern 2–5 år.

– Ersättnde av lokaler har planerats så att småbarnspedagogik erbjuds på Jokilaakson koulus utrymmen fr.o.m. hösten. Vi kommer att informera senare om en mer exakt startdag, säger direktör för förskolepedagogik Leila Nyberg.

I Jokilaakson koulus utrymmen finns redan från tidigare en grupp för förskoleundervisning från Kaarenkylän päiväkoti. Från och med hösten 2024 kommer både en grupp i småbarnspedagogik och förskoleundervisning finnas på Jokilaakson koulu.

Båda grupperna sammanförs som en del av Hornhattulan päiväkotis verksamhet. Verksamhetsstället kommer att heta ”Jokilaakson päiväkotitilat (Hornhattulan päiväkoti)”.

– Samarbetet mellan skolan och småbarnspedagogiken, som har börjat väl, fördjupas ytterligare och en smidig och enhetlig lärostig planeras för barn i åldern 1-12 år, säger daghemsföreståndaren Janita Metsämäki.

Skolan förtätar sin verksamhet så att utrymmen för småbarnspedagogiken kan anvisas och renoveras på skolan.

– Under denna vår planerar vi med personalen en god och säker vardag för alla, säger rektor för Jokilaakson koulu Piritta Simola.