Hoppa till innehåll

Näse gård till Borgå stads kultur- och fritidstjänster – lokalen hyrs ut till konst-, kultur- och medborgarverksamhet under ett tvåårigt försök

Historiska och centralt belägna Näse gård hyrs ut av stadens lokalitetsledning till kultur- och fritidstjänsterna med ett tvåårigt hyresavtal.

Näsin kartano. Näse gård.

Under avtalstiden utvecklas verksamheten i Näse gård i enlighet med stadens strategi och kulturprogrammet 2030.
Bildningsnämnden får vid sitt möte den 19 maj planerna om Näse gårds förnyade användningsändamål för kännedom.

Målgrupp för hyresverksamheten är turister och Borgåbor

Under avtalstiden hyr kultur- och fritidstjänsterna i sin tur ut gården till aktörer som ordnar konst-, kultur- eller medborgarverksamhet i lokalerna. Underhyresavtalen kan gälla 1–3 månader.
– Med det tidsbundna försöket stöds mångsidig invånarorienterad popup-verksamhet och möjliggörs både yrkesverksamhet inom branschen och medborgarverksamhet, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Målgruppen för verksamheten är turister under turistsäsongen och Borgåbor under övriga tider.
Verksamheten inleds sommarsäsongen 2022.

Gårdens kommande användningsändamål fastställs senare via planläggning
– Planläggning av området pågår, och detta försök ger konkret och erfarenhetsbaserad information om hur gården passar till exempel för olika former av kulturverksamhet. Försöket definierar ändå inte det senare användningsändamålet eller användaren, utan det fastställs med en detaljplan, påpekar Sari Gustafsson.
Staden har år 2022 beslutat att Näse gård hör till de fastigheter som staden behåller.
Under de senaste åren har lokalitetsledningen enligt övervägande hyrt ut gården med tidsbundna avtal till olika aktörer. Hyrestagarna har hört till kulturbranschen och den populäraste hyrestiden har varit sommaren. En del av året har fastigheten stått tom.