Hoppa till innehåll

Navigatorn ger handledning och stöd för fritidsverksamhet för 15–29-åringar

Navigatorns tjänster blev ännu mångsidigare hösten 2021. Då startade ett fritidsprojekt som koordineras av Borgå stads ungdomsarbetare Janne Koskelainen. Syftet med projektet är att främja trevliga fritidsaktiviteter för unga i åldern 15–29 år.

Navigatorns tjänster blev ännu mångsidigare hösten 2021. Då startade ett fritidsprojekt som koordineras av Borgå stads ungdomsarbetare Janne Koskelainen. Syftet med projektet är att främja trevliga fritidsaktiviteter för unga i åldern 15–29 år.

– Projektet går ut på att möjliggöra hobbyer för unga i åldern 15–29 år som inte omfattas av Borgåmodellen för hobbyverksamhet, särskilt unga som löper risk att marginaliseras och andra unga som är helt utan hobbyer, berättar Janne Koskelainen. 

Projektet har fått finansiering via stadens åtgärdsprogram för att stödja lärande och välbefinnande, vilket godkändes i stadsfullmäktige i juni.

– Först kartlades de fritidsaktiviteter som finns i Borgå. Vi hittade 250 stycken. Kyrkbåtsrodd, brädspel, roller derby, naturstigar och parkourbana är endast några exempel från den långa listan. Genast blev det lättare att råda bot på tristess, konstaterar Koskelainen.

Navigatorn erbjuder ekonomiskt stöd och också en hobbykompis

Bristen på en kompis kan göra det svårt att börja med en ny hobby, och coronatiden har gjort att många har avstått från hobbyer. 

– Om du känner att behöver en kompis, följer jag gärna med som stöd, säger Koskelainen.

Från projektets budget beviljas också stöd för ungas fritidsverksamhet. Det går att fylla i en ansökningsblankett i Navigatorn.

– Alla ansökningar behandlas personligt. Stöd har beviljats bland annat för månadsavgifter till gym, testning av olika hobbyer, målningsutrustning och material för att sticka sockor. Verksamhet och handledning ordnas enligt de ungas behov och önskemål. Det är också möjligt att ordna olika slags gruppverksamhet, berättar Janne Koskelainen.

Det lönar sig annars också att komma till Navigatorn med låg tröskel.

 – I livet kommer det ofta emot svårigheter som är svåra att klara ensam. Navigatorn hjälper när det behövs. Vi har sakkunniga av olika slag, så man behöver inte bekymra sig, problem är till för att lösas, anmärker Koskelainen.