Hoppa till innehåll

Navigatorn hjälper och ger tips till unga som söker sommarjobb

Bästa tiden att söka sommarjobb är nu, eftersom rekryteringen till många sommarjobb redan pågår. Servicekontoret Navigatorn för unga och unga vuxna, vilket finns i WSOY-huset, hjälper i alla frågor som gäller sökandet av sommarjobb. Navigatorn betjänar dem som söker sommarjobb från måndag till torsdag 12.30–16.00 och det behövs ingen tidsreservering.

Katurakennuksen työntekijöitä.

Man kan komma till Navigatorn till exempel för att göra en CV och ansökningar eller få tips om hur man söker jobb, utnyttjar sommarjobbssedlar och hittar passliga arbetsplatser.
– Man kan komma till oss till exempel för att kolla hur ens eget CV ser ut med en utomståendes ögon eller för att slipa sin arbetsansökan så att den blir utmärkt, berättar koordinator Leena Thesleff vid Navigatorn i Borgå.
– Tillsammans går vi också igenom den anställdas viktiga rättigheter och skyldigheter, fortsätter Erika Lindholm från Navigatorn.


Rekryteringskväll med betoning på sommarjobb för unga personer under 30 år

Navigatorn i Borgå ordnar en rekryteringskväll med betoning på sommarjobb för unga personer under 30 år torsdag 26.1.2023 kl. 16–18.
Rekryteringskvällen är ett avgiftsfritt, litet mässliknande evenemang, där arbetssökanden får diskutera direkt med arbetsgivare om lediga sommarjobb. I evenemanget deltar företag från Borgå vilka söker över 600 sommarjobbare i Borgåområdet. Arbetsgivarna är på plats under hela evenemanget, kl. 16–18, och man kan delta när som helst mellan dessa klockslag.


Kurser för hygienpass, serveringspass samt arbetssäkerhetskort och certifikat för heta arbeten

I mars erbjuder Navigatorn Borgåbor under 30 år flera korta utbildningar som främjar möjligheterna till sysselsättning. Kurserna kostar 10 euro. Meningen är att i mars ordna åtminstone utbildning för hygienpass och serveringspass och i mån av möjlighet även för arbetssäkerhetskort och certifikat för heta arbeten. Tidpunkter för utbildningarna fastställs senare och det informeras om dem först på Navigatorns webbsidor och Instagram.

Sommarjobb från Donfabriken?

Söker du en arbetsplats till sommaren eller för längre tid? På Donfabriken har du möjlighet att träffa arbetsgivare och få dina drömmars sommarjobb. Donfabriken 2023 ordnas i Konstfabriken 7.2.2023 kl. 10–15. Också Navigatorn är med på Donfabriken, kom och prata med oss!

För sysselsättning av unga erbjuds sommarjobbssedlar

Staden stöder också i år sysselsättningen av unga under sommaren med en sommarjobbsedel som är värd 250 euro. Stödet betalas till arbetsgivare i Borgå som sysselsätter unga Borgåbor som är födda åren 2005–2007 under minst två veckor. Arbetsgivaren reserverar sedelstödet och en arbetsgivare kan reservera högst fem sedlar. Reserveringstiden för sommarjobbssedlarna börjar den 8 februari och sammanlagt 150 sedlar delas ut.

De unga kan påminna arbetsgivare om deras möjlighet att söka sommarsedlar eller de unga kan söka lediga arbetsplatser med sommarjobbssedel på stadens webbplats
Sommarjobbssedeln koordineras av Navigatorn. Man får mera information om sommarjobbssedeln genom att besöka Navigatorn eller ta kontakt per telefon eller e-post.
Navigatorn erbjuder avgiftsfri handledning, rådgivning och kundservice till personer under 30 år i WSOY-huset (Mannerheimgatan 20 E).