Hoppa till innehåll

Navigatorn och det uppsökande ungdomsarbetet betjänar unga trots undantagsförhållandena

Servicekontoret Navigatorn som ger handledning till unga och det uppsökande ungdomsarbetet har fortsatt sin verksamhet på webben redan i en månad.

Servicekontoret Navigatorn som ger handledning till unga och det uppsökande ungdomsarbetet har fortsatt sin verksamhet på webben redan i en månad.

Jouren och de tjänster som erbjuds till unga via den nås både per telefon och per e-post under de normala öppettiderna.

Två anställda från Navigatorn och en uppsökande ungdomsarbetare håller jour på Navigatorns kanaler från måndag till torsdag. Också övriga tjänster som erbjuds i Navigatorn är fortfarande tillgängliga, och de unga hänvisas till dem via de anställda som har jour. 

– Också via webbtjänsten Koppari.fi kan man lätt kartlägga sin egen situation och hitta den rätta tjänsten som kan vara till hjälp. En ny tjänst är en chatt som öppnats i anslutning till Koppari. Via chatten kan unga få samtalshjälp och handledning av Navigatorns personal. Kopparis chatt är öppen måndag till torsdag kl. 8–20. Du hittar chatten på sidan koppari.fi, tipsar Tanja Lehtikuusi från ungdomstjänsterna. (https://www.koppari.fi/porvoo)

Navigatorns veckoprogram och aktuella meddelanden hittar du på Navigatorns webbsidor www.borga.fi/navigatorn eller Instagram.

Uppsökande ungdomsarbetet fungerar som normalt. De anställda kan kontaktas per telefon och per e-post eller via Navigatorn. Till det uppsökande ungdomsarbetet hänvisas unga under 29 år som är utan eller löper risk att bli utan studieplats, arbete eller annat stöd.

Man kan också själv söka hjälp hos det uppsökande ungdomsarbetet om man är orolig över den egna livssituationen. Man kan också ta kontakt för någon närståendes del.

Jourhavande i Navigatorn:

Leena Thesleff, tfn/WhatsApp: 040 190 5736

Juha Westerlund, tfn/WhatsApp: 040 084 0474

Du kan också kontakta Navigatorn på följande sätt:

Navigatorns tfn/WhatsApp: 040 676 1442

ohjaamo@porvoo.fi

Instagram: ohjaamoporvoo

snapchat: ohjaamoporvoo

discord: https://discord.gg/rAMbZ7x

https://www.borga.fi/navigatornwww.koppari.fi

Uppsökande ungdomsarbete:

Bodil Malmsten, tfn/WhatsApp: 040 032 2211

Jarmo Veijalainen, tfn/WhatsApp: 040 527 2695

Maria Saksholm, tfn/WhatsApp: 040 634 1895

etsivant@porvoo.fi

Instagram: porvoonetsiva.borgauppsokande

https://www.borga.fi/uppsokande-och-malinriktat-ungdomsarbete

Mera information: Tanja Lehtikuusi, koordinator för ungdomsarbete, tfn 040 809 2255, tanja.lehtikuusi@porvoo.fi