Hoppa till innehåll

Nimbushusets projektplan är färdig

Projektplanen för ombyggnad av Nimbushuset till förvaltningslokaler för staden har färdigställts.

Planeringen av en koncentrering av stadens förvaltningslokaler inleddes när delar av Nimbushuset i stadens centrum övergick i stadens ägo i samband med att samkommunen Inveon upplöstes i slutet av år 2020. Stadsfullmäktige beslutade att göra en projektplan då budgetförslaget för pågående år godkändes.

Stadsstyrelsen behandlar godkännande av projektplanen vid sitt möte 3.5.2022. Enligt en preliminär tidtabell blir renoveringen av Nimbushuset färdig hösten 2023. 

Centraliserade moderna lokaler

Stadens funktioner skulle placeras på våningarna 1–4. Enligt referensplanen skulle nyttoytan vara cirka 2723 m2.

Avsikten är att bygga om det så kallade Nimbushuset i Borgå centrum till kontorslokaler för cirka 185 anställda vid Borgå stad och Posintra. Enligt planen ska lokaler anvisas åt stadsutvecklingen, bildningsväsendet, koncernförvaltningen och Affärsverket Borgå lokalservice. Utvecklingsbolaget Posintra som nu finns på Nimbushusets entrévåning får nya lokaler på andra våningen.

– De nya lokalerna erbjuder en möjlighet att utveckla samarbetet mellan sektorerna och att införa nya resultatrika och meningsfulla arbetssätt som också förbättrar växelverkan och informationsutbytet, berättar stadsarkitekt Markku Partanen.

Den personal som flyttar till huset har engagerats i planeringen bland annat med informationsmöten och verkstäder.

De mål som i enlighet med stadens personalprogram styr planeringsarbetet är smidigt arbete, trygga, sunda och fungerande arbetsförhållanden samt en hållbar och utvecklande verksamhetskultur.

Enligt projektplanen är kostnadsförslaget för byggande och möblering 5,15 miljoner euro.

Utvecklingsalternativ för Kommungårdens kvarter utreds

Största delen av den personal som planeras flytta till Nimbushuset arbetar nu i Kommungården, vars tekniska system har nått slutet av sin livslängd. Vill man fortsätta verksamheten i Kommungården, måste huset genomgå en grundlig renovering som beräknas kosta 13–14 miljoner euro.

– Med beaktande av det betydande renoveringsbehovet i Kommungården och de lokaler som staden äger i Nimbushuset men som för närvarande står tomma bör projektet genomföras så snabbt som möjligt. Med tanke på kostnaderna och funktionerna skulle Nimbushuset vara en rationell och modern lösning, säger stadsarkitekt Markku Partanen.

För närvarande är den hyra som betalas för lokalerna i Kommungården, Campus och vid Teknikbågen cirka 750 000 euro per år i fråga om den personal som berörs av flyttningsplanerna. I Nimbushuset skulle hyreskostnaderna vara cirka 550 000 euro.

 – Stadsutvecklingen utreder som bäst olika alternativ för hur Kommungårdens kvarter kunde utvecklas, berättar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Riktlinjerna bestäms senare i samband med en planändring på området. Kommungården har ett fantastiskt läge i stadskärnan intill Gamla stan. Ur stadsutvecklingens synvinkel har kvarteret många fina möjligheter till utveckling.