Hoppa till innehåll

Nya ungdomsfullmäktige har sammanträtt – Mila Fagerlund valdes till ordförande

Perioden för ungdomsfullmäktige som valdes på hösten inleddes i början av året. Ungdomsfullmäktige sammanträdde första gången i januari i fullmäktigesalen i stadshuset.

Porvoon kaupungin tunnus.

Ungdomsfullmäktige konstituerade sig och valde styrelsemedlemmar, ordförande, vice ordförande och sekreterare, samt medlemmar till stadsstyrelsen, nämnder och sektioner.

Mila Fagerlund valdes till ungdomsfullmäktiges ordförande och Eeva Hyttinen till vice ordförande.

– På mötet gick vi igenom förra årets verksamhetsberättelse och diskuterade storleken på de ungas arvode. Vi valde en ny styrelse och medlemmar till nämnderna. Platserna utsågs genom omröstning och alla hade möjlighet att ställa upp som kandidat, hålla ett anförande och någon annan fick hålla ett understödande anförande. Efter det röstade de unga och rösterna räknades, berättar ungdomsarbetare Petra Backman som koordinerar ungdomsfullmäktige.

– Det som var fint att se, var att alla ställde upp som kandidat till något uppdrag och klev upp i talarstolen. Mötet tog fem och en halv timme, vi har ett utmärkt ungdomsfullmäktige och perioden kommer att bli intressant. Det var roligt att märka att de unga är verkligt ivriga och entusiastiska, konstaterade Backman.

På hösten ordnades inte egentliga val till ungdomsfullmäktige, eftersom det kom in 24 ansökningar och Borgå ungdomsfullmäktige har 24 platser för egentliga ledamöter och 6 platser för ersättare.
För tillfället finns det 25 unga som är med, så det finns ännu plats för sådana som vill vara ersättare. Man kan ta kontakt med ungdomsarbetare Petra Backman.

Ungdomsfullmäktiges styrelse:
Ordförande: Mila Fagerlund
Vice ordförande: Eeva Hyttinen
Sekreterare: Oliver Bäcklund
Översättare: Malena Johansson
Ansvarig för webbsidan: Rauha Siltala
Ansvarig för sociala medier: Otso Larjavaara
Medlem i styrelsen: Sanni Suutarinen, Mick Närhi

Medlemmar i stadens organ:
Stadsstyrelsen: Mila Fagerlund, ersättare Eeva Hyttinen
Stadsfullmäktige: Eeva Hyttinen, ersättare Emil Vento
Livskraftsnämnden: Marianne Birkle, ersättare Rauha Siltala
Nämnden för växande och lärande: Otto Flykt, ersättare Emmi Schroderus
Finskspråkiga utbildningssektionen: Xhynejda Dushi, ersättare Linn Tapper
Svenskspråkiga utbildningssektionen: Amos Hasselblatt, ersättare Minea Korttinen
Stadsutvecklingsnämnden: Sanni Suutarinen, ersättare Linn Tapper
Tillstånds- och tillsynsnämnden: Linn Tapper, ersättare Emil Vento

Övriga ungdomsfullmäktigeledamöter:
Aapalahti Pyry
Jarmolinska Maria
Kallijärvi Ronja
Karjalainen Minja
Karmanheimo Emma
Pahajoki Peppi
Sundström Vili
Virtanen Altti
Östergård Fanny