Hoppa till innehåll

Nya ungdomsfullmäktige har valts

Ungdomsfullmäktigevalet genomfördes i Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfelts skola, Lyceiparkens skola, Borgå Gymnasium och Careeria 12 november.

Ungdomsfullmäktigevalet genomfördes i Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfelts skola, Lyceiparkens skola, Borgå Gymnasium och Careeria 12 november.

– I år var det rekord många sökande, 49st. Endast i Prakticum, Strömborgska skolan och Linnankosken lukio ordnades det inte val. Suppleanterna är ordnade enligt den proportionella röstmängden berättar ungdomsarbetare Petra Backman.

I ungdomsfullmäktigevalet gavs sammanlagt 1499 röster, varav 83 var givna under förhandsröstningen. 128 röster godkändes inte.

Verksamhetsperioden för Ungdomsfullmäktige är 1.1.2021-31.12.2022. Vid första mötet i januari väljs en ny styrelse, ordförande, viceordförande, sekreterare, informatör samt en översättare. Enligt tradition hålls det första mötet i stadshusets fullmäktigesal.

Valresultaten:

Valkrets 1: Linnajoen koulu (val)
Rauha Siltala, Mikko Mannonen och Kasper Wathen

Valkrets 2: Pääskytien koulu (val)
Eeva Hyttinen, Samuel Komu och Julia Salo

Valkrets 3: Albert Edelfeltin koulu (val)
Eppu Ollikainen och Hilma Hintikka

Valkrets 4: Lyceiparkens skola (val)
Christina Söderström och Otto Flykt

Valkrets 5: Strömborgska skolan (inget val)

Jenny Lönnqvist och Fanny von Schantz, Borgå gymnasium (ersätter den tomma platsen pga. det största proportionella röstantalet)

Valkrets 6: Borgå gymnasium (val)
Nicolina Blomander och Olivia Halttunen

Valkrets 7: Linnankosken lukio (inget val)

Minni Rönnberg, John Fiskari och Lassi Uljas 

Valkrets 8: Careeria (val)
Alex Kapanen, Maria Boman och Elias Sirkka

Valkrets 9: Prakticum (inget val)

Siri Grönqvist
Alexandra Backman

Valkrets 10: Övriga (val)
Mila Fagerlund och Helmi Kaartinen

Suppleanter:

Ronja Flykt (Borgå gymnasium)
Emmi Kohonen (Careeria)
Timo Korhonen (Övriga ungdomar)
Oliver Hammarström (Lyceiparkens skola)
Alisa Kallio (Pääskytien koulu)
Veera Varpio (Linnajoen koulu)
Aino-Alina Hanska (Pääskytien koulu)
Vili Sundström (Albert Edelfeltin koulu)
Pyry Lauronen (Pääskytien koulu)
Sebastian Lammassaari (Albert Edelfeltin koulu)

Tilläggsinformation:

ungdomsarbetare Petra Backman
tfn 040 138 9440
petra.backman2@porvoo.fi