Hoppa till innehåll

Nytt konstverk i Pääskytien koulu uppmärksammar regnbågsungas ställning

Pääskytien koulu har fått ett nytt konstverk i början av våren. Det är frågan om ett slutarbete i bildkonst som tidigare eleven Pyry Aapalahti gjorde förra läsåret då hen gick i årskurs nio.

Det färggranna konstverket består av 1 800 origamipappersbåtar som vikts för hand och som sammanställts till en 1 x 1,5 meter stor regnbågsflagga.

– Pappersbåtar har haft en stor betydelse i mitt liv ända sedan jag lärde mig att göra dem själv. Jag lärde mig att göra mindre pappersbåtar och märkte att det var ännu roligare, berättar Pyry Aapalahti.

– Pappersbåtarna är minnen av de stunder då jag har gjort dem. Även regnbågen har haft en betydelse i mitt liv ända sedan jag var liten. Regnbågen är fantastisk, liksom alla regnbågsmänniskor. I mitt konstverk har jag förenat de två mest betydelsefulla sakerna i mitt liv till en ny skapelse.

Med sitt verk tar Pyry Aapalahti ställning till regnbågsungas ställning i skolvärlden och i Finland.

– Tanken med slutarbetet var att visa personer som hör till könsminoriteter och sexuella minoriteter att de inte är ensamma. Trots att regnbågsmänniskor i Finland har det bättre ställt i jämförelse med vissa andra länder så finns det ännu brister, konstaterar Aapalahti.

– Mobbning både i och utanför skolan är ett stort problem eftersom vuxna inte alltid kan ingripa eller man inte vågar prata om det. Regnbågsunga utsätts för sådant som ingen borde utsättas för; mobbning, hot, trakasserier, våld och diskriminering. Det finns ett uttryck: bemöt andra så som du själv vill bli bemött. Detta borde alla lära sig. Alla är värda lika mycket och då man eftersträvar jämlikhet borde detta beaktas.

Eleven har donerat det stora konstverket till Pääskytien koulu. Skolans bildkonstlärare Tekla Pohjolainen var handledare i slutarbetsprocessen och ansvarade för inramningen av verket. Platsen där konstverket har hängts upp, i trappan vid skolans bibliotek, har valts tillsammans med skolans rektor Antti Ylöstalo.