Hoppa till innehåll

Ombyggnad av Nimbushuset inleds

Nästa vecka börjar de lokaler som Borgå stad äger i Nimbushuset byggas om till verksamhetslokaler för staden. Projektet medför tillfälliga trafikarrangemang. De första renoverade lokalerna kommer att vara färdiga om cirka ett år.

Nimbus-talo

Nimbushuset ligger på adressen Lundagatan 8. Våningarna 2–4 i huset byggs om till arbets- och servicelokaler för nästan 200 stadsanställda. Omvandlingen av tidigare läroanstaltslokaler till moderna och flexibla arbetslokaler kräver ganska omfattande ändringar i rumsindelningen och i hustekniken.

Tillfälliga ändringar som berör fotgängare och parkering vid Lundagatan

Ombyggnadsprojektet börjar med rivningsarbeten måndagen den 26 september. Arbetet tar cirka tre månader och orsakar tillfälliga trafikarrangemang vid norra kanten av Lundagatan. Cirka 40 m2 av trottoaren och parkeringsplatserna vid Nimbushuset reserveras för arbetsplatsens bruk. Fotgängare hänvisas då att gå via den öppna platsen framför Nimbushuset och trottoaren på Lundagatans södra sida.

Arbetet görs i etapper

Första etappen, den som börjar nu, gäller våningarna 2–4. Efter rivning börjar byggandet, och lokalerna kan tas i bruk på hösten 2023. Andra etappen, som börjar i oktober 2023, omfattar renovering av hyreslokalerna på första våningen i byggnadens hörn. Dessa lokaler planeras bli färdiga i februari 2024, och då är alla nya lokaler färdiga att betjäna stadens anställda och stadsbor.

Borgå stad beklagar den olägenhet som arbetena eventuellt orsakar för personer som arbetar i centrum eller har ärenden att uträtta där.