Hoppa till innehåll

Omfattande avbrott i vattendistributionen på Vessö och Emsalö 17.3.

Borgå vatten utför ledningsarbeten på Vessö 17.3. Pga. ledningsarbetet är vi tvungna att stänga vattnet på ett stort område. Vattnet är stängt mellan kl. 9-12.

Avbrottet berör områden på före detta Skärgårdens andelslags område (Emsalö, Kurböle, Londböle, Skavarböle, Sondby). Området var vattnet är stängt syns på kartan. Vi ber kunderna vid behov ta vatten till vara innan ledningsarbetet påbörjas.

Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.