Hoppa till innehåll

Omkring 60 gatuavsnitt i gatubeläggningsprogrammet under sommaren 2022

Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte den 22 mars det preliminära arbetsprogrammet för beläggningsarbeten för sommaren den 22 mars samt valet av en beläggningsentreprenör.

Beläggningsprogrammet sommaren 2022 innehåller cirka 50–60 gatuavsnitt, av vilka cirka 40 får ny beläggning och resten är bygg- eller investeringsprojekt. En del gatuavsnitt i programmet kommer att följas och deras slutliga beläggningsbehov bedöms när sommaren framskrider.

De mest omfattande beläggningsarbeten görs i centrum och Borgås inre ring, Sampovägen, Havsvindsvägen, Wittenbergsgatan och Haikovägen. De största beläggningsarbeten i bygg- eller investeringsprojekten är Vårdalsberget och Ågatan. I samband med asfaltentreprenaden kommer också 5–8 km lättrafikleder och parkkorridorer att vid behov åtgärdas.

– Beläggningsarbeten i centrumområdet kommer att göras också på natten, och planen är att det sker direkt efter midsommaren. Vi beklagar olägenheter som det här orsakar. Nattarbetet ökar avsevärt säkerheten för de som rör sig i centrum och för entreprenörerna, och bidrar till ett kvalitativt slutresultat, säger gatubyggnadsingenjör Riku Romppanen.

En mer detaljerad tidsplan för arbeten presenteras i maj.