Hoppa till innehåll

Övervakningskameror installeras i matsalen vid Kvarnbackens skola

Vid Kvarnbackens skola har konstaterats flera situationer där man vid skollunchen har hittat en knappnål bland maten. Nu har staden beslutat installera övervakningskameror i matsalen för att trygga skollunchen.

Porvoon kaupungin tunnus.

Det var i höstas som man vid upprepade tillfällen hittade knappnålar i maten i skolan. Skolan vidtog åtgärder för övervakningen av lunchen och situationen lugnade ner sig. Men i mars hittade man igen en knappnål i maten.

Övervakningskamerorna installeras under fredag 5 maj och tas i bruk under följande vecka. Skolan informerar hemmen närmare vilken dag som kamerorna tas i bruk.

– Vi vill trygga skollunchen för elever och personal. Vi hoppas att snabbt kunna återgå till vanlig vardag i skolan, säger Rikard Lindström, direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Det är frågan om två övervakningskameror som installeras ovanför matlinjerna i matsalen. Kamerorna filmar själva matkärlen och personerna vid linjerna, matsalen i helhet filmas inte. Videomaterialet används endast för att reda ut möjliga skadegörelser i matsalen eller av maten. Videomaterialet sparas i fyra veckor. Endast en begränsad grupp personer har rätt att vid behov se på materialet.

Kameraövervakning kan genomföras i Borgå stads fastigheter bland annat för att skydda egendom och för att trygga den personliga säkerheten för de som vistas i lokalerna samt för att förhindra situationer som äventyrar säkerheten.