Hoppa till innehåll

På Emsalö installeras en tryckförhöjningsstation 29.5. – stationen hjälper upprätthålla tillräckligt med vattentryck i fastigheterna belägna på västra Emsalö

Vid Brisingavägen installeras en flyttbar tryckförhöjningsstation som hjälper upprätthålla vattentrycket i hushållsvattennätet på västra områdena i Emsalö. Tryckförhöjningsstationen tas ibruk på onsdagen 29.5.

Under sommaren då förbrukningen är som störst har man påträffat att trycket i västra Emsalö kan vara dåligt. År 2021 byggdes anslutningar så en flyttbar tryckförhöjningsstation kan vid behov kopplas och tas ibruk. Ibruktagningen orsakar inga avbrott i vattendistributionen.

Borgå vatten planerar byggandet av en ny huvudvattenledning från Haiko till Emsalö. Projektets preliminära byggnadstidtabell är under åren 2026 och 2027. Samtidigt byggs också en tryckavloppsförbindelse från norra Emsalö till Hermansö. Efter detta planerar man att ändra reningsverket i norra Emsalö till en pumpstation så avloppsvattnet kan ledas till Hermansö för rening.