Hoppa till innehåll

På Gammelbacka daghem övade man inför strömavbrott

Borgå stad ordnade i december på Gammelbacka daghem en övning inför eventuella strömavbrott. I övningen ägde strömavbrottet rum på morgonen mellan klockan 8 och 10.

Lapsi leikkii.

– Vi konstaterade att det är bra att ordna en övning, så att vi ser vad som fungerar och vad som inte fungerar. Även personalen och barnen fick erfarenhet av hur man agerar i mörkret, berättar direktören för småbarnspedagogik Leila Nyberg.
I övningen förekom det inga stora brister.
– Fastighetens säkerhetsbelysning, dvs. armaturerna vid utrymningsvägarna belyste överraskande bra och fristående armaturer som fastigheten hade fått var bra, konstaterar underhållschef Antti Kinnunen.
I några utrymmen i daghemmet började luften kännas tung, så barnen togs ut från dessa utrymmen och de gick ut för att leka. Efter övningen kändes en del av utrymmen svala när värmen hade varit av till följd av avbrottet.


Vardagen gick till trots avbrottet


Bespisningen skedde med engångskärl och personalen bytte lunchen på förmiddagen smidigt till ett mellanmål och den varma lunchen åts senare efter övningen.
– Detta konstaterades vara ett fungerande arrangemang. Barnen förhöll sig till övningen jättebra och var duktiga. Vi hade diskuterat övningen med dem på förhand, berättar daghemsföreståndaren Marjukka Taos.
Personalen hade också fått instruktioner på förhand och hade blivit ombedd att säkerställa att telefonerna var fulladdade och att ficklamporna och batterierna var funktionsdugliga.
Även hemmen var informerade om övningen.
– Övningen var verkligen bra och det kom fram att det är viktigt att öva. Vi konstaterade att man måste gå igenom anvisningarna i räddningsplanerna för stadens objekt och uppdatera dem i fråga om strömavbrotten samt att det finns skäl att även skolorna håller dessa praktiska övningar, säger Antti Kinnunen.
Inom utbildningstjänsterna har man förberett sig för strömavbrotten genom att ge undervisningspersonalen instruktioner.
– Den här övningen gav viktig information som också skolorna kan ha nytta av. Här lär vi oss vilka eventuella åtgärder det behövs separat i skolorna, till exempel behovet av övningar i skolorna, säger utbildningsdirektörerna Jari Kettunen och Rikard Lindström.