Hoppa till innehåll

Parkeringsövervakningen tar i bruk kroppskameror – förbättrar parkeringskontrollörernas arbetssäkerhet

Parkeringsövervakningen i Borgå stad tar i bruk kroppskameror i början av maj.

Med kamerorna förbättras parkeringskontrollörernas arbetssäkerhet. Hot mot parkeringskontrollörer och situationer som upplevs som hotande har ökat också i Borgå under de senaste åren.

-Också andra städer i Finland använder kroppskameror, vilket har konstaterats förebygga hot mot parkeringskontrollörerna och lugna ner kundmöten, säger parkeringsövervakare, stadsjurist Johanna Päivärinta.

Kameran startas vid möten, inspelningen spelas upp endast vid behov

En kroppskamera filmar inte hela tiden, utan den startas alltid då parkeringskontrollören diskuterar med en kund. Parkeringskontrollören ska alltid berätta kunden att de börjar filma.
Inspelningen spelas upp endast om situationen har varit hotande eller konfliktfylld.
Inspelningarna sparas i 28 dygn, varefter de raderas permanent om det inte finns lagliga grunder för att spara dem i en längre tid.

-Till exempel brottsmisstanke eller ett påstående eller en misstanke om parkeringskontrollörens handling kan vara en sådan grund, säger Päivärinta.
Endast separat utvalda personer som tar hand om arbetssäkerheten har tillgång till inspelningarna och informationen om dem.