Hoppa till innehåll

Planeringen av träkvarteret på västra åstranden fortsätter

Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund av det förslag som vann anbudsförfarandet om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett år sedan på våren. TILA Group Oy valdes till stadens samarbetspartner. Som bäst utarbetas en detaljplan för träkvarteret. Utkastet till detaljplan var framlagt vid årsskiftet 2019 - 2020. Avsikten är att förslaget till detaljplan läggs fram på hösten 2020.

Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund av det förslag som vann anbudsförfarandet om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett år sedan på våren. TILA Group Oy valdes till stadens samarbetspartner. Som bäst utarbetas en detaljplan för träkvarteret. Utkastet till detaljplan var framlagt vid årsskiftet 2019 – 2020. Avsikten är att förslaget till detaljplan läggs fram på hösten 2020.

Borgå stad och TILA Group har som mål att utveckla Borgås stadsmiljö med respekt för träbyggandets traditioner.

– Vi förbereder oss att genomföra projektet trots coronan, konstaterar biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Finansieringslösningarna utreds som bäst

– TILA Group förbereder sig att genomföra projektet även om det har dragit ut på tiden att ordna finansieringen på grund av osäkerheten till följd av coronapandemin. Det förhandlas som bäst med flera aktörer om finansieringen som behövs för planeringen och byggandet. Målet är att fortsätta planera projektet på hösten 2020, konstaterar verkställande direktör Tuomo Hynninen från TILA Group.

– Samarbetet med Borgå stad är mycket viktigt för TILA Group. Träkvarteret i Borgå blir Finlands och hela världens första ultrarena och bevisligen hälsosamma träbyggnadsobjekt. Dess läge i den traditionella omgivningen i Borgå centrum skapar en unik helhet där träbyggandets traditioner möter ett innovativt och modernt genomförande, fortsätter Hynninen.

– Projektet i Borgå centrum genomförs snabbt och effektivt med TILA Groups modulmetoder. På det sättet garanteras att invånarna och företagen i området störs så lite som möjligt, berättar Tuomo Hynninen.