Hoppa till innehåll

Planeringsreservering för gamla Strömborgska skolan och Telehuset

Stadsutvecklingsnämnden behandlar på sitt möte den 24 maj beviljande av planeringsreservering till Ventidue Oy Ltd som har kommit med idéer till bostäder i Telehuset och till ett koncept för Strömborgska skolan som skulle kombinera bland annat närmat, inkvartering, boende, evenemang och aktiviteter.

Porvoon kaupungin tunnus.

– Det är frågan om en planeringsreservering, vilket betyder att fastigheterna reserveras till bolaget för ett år för att främja planerna. De hittills planerade koncepten skulle innebära mera invånare, tjänster och evenemang alldeles i centrum, vilket stämmer överens med stadsstrategin. Enkäterna och statistikerna visar att Borgå är en attraktiv stad, och det föreslagna konceptet är ett bra exempel på att allt fler vill delta i byggandet av stadskulturen och det framgångsrika Borgå, berättar stadsplaneringschef Dan Mollgren.

Strömborgska skolan och Telehuset finns på listan över byggnader som staden ska sälja. En detaljplaneändring görs för byggnadernas tomter. Detaljplaneändringen bereds som bäst och den tillhör prioritetsklass 1.

– Ventidues idéer kan inte genomföras med den gällande detaljplanen, varför detaljplanen efter beslutet om planeringsreservering framskrider i tätt samarbete med bolaget, fortsätter Mollgren.

Bolagets mål är att på Telehusets tomt bygga boende i första hand för över 55-åringar enligt konceptet Liberty Life (LLC). Konceptet går ut på att en del av bostäderna är ägarbostäder och en del hyresbostäder och att det inom fastigheten kan beställas så kallade in-house-tjänster (säkerhets- och välbefinnandetjänster). Fastigheten skulle omfatta 47 ägarbostäder och 47 hyresbostäder.
På den gamla Strömborgska skolans tomt planerar bolaget konceptet Mathallen Borgå, som kombinerar ett mattorg, där speciellt närproducenter skulle sälja sina produkter, restauranger med catering- och bankettjänster samt inkvartering och boende. Konceptet innehåller också olika evenemang och aktiviteter.