Hoppa till innehåll

Planerna för gång- och cykelvägen mellan Näse-Juttes gata–August Eklöfs park samt Tolkisvägen–Magistratsgatan har lagts fram

Utvecklingsplanerna för cykeltrafikens huvudrutt från Näse och Pepot till centrum mellan Näse-Juttes gata–August Eklöfs park samt Tolkisvägen–Magistratsgatan har lagts fram.

Pyöräilijä. En cyklist.

Avsikten är att den nuvarande förbindelsen till parkkorridoren ska omvandlas till en asfaltbelagd gång- och cykelväg, där gång- och cykeltrafiken får egna fil. Filer för cykeltrafiken ska få röd beläggning. Den nya bredden på cykel- och gångväg är 5,0 meter.

I den invånarenkät som gjordes i januari kom det fram att invånarna önskade sig mera träd- och buskplanteringar för att öka trivseln. Det kommer att inledas ett eget projekt med parkplanering för utveckling av parkområdet i Borgåporten och behovet av att öka antalet träd och buskar ses över i samband med parkplaneringen.

Hela planen för cykelrutten från Näse och Peipot till centrum kommer till stadsutvecklingsnämnden för behandling den 3 maj.
De planförslag som nu läggs fram kan ses under 6.4–20.4.2022 i servicekontoret Kompassen samt på stadens webbplats.
Under den tiden har ägare och innehavare av fastigheter som gränsar till planeringsområdet samt övriga intressenter möjlighet att lämna skriftliga anmärkningar mot planförslaget till kommuntekniken via servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå eller kirjaamo@porvoo.fi (öppet: mån–fre kl. 9-15, märk kuvertet/e-postmeddelandet ”Anmärkning mot gatuplan/parkplan”).

Cykelvägen byggs på sommaren 2022. Tiden då arbetena kan göras på Magistratsgatan beror på Borgå vattens saneringsarbeten som pågår nu.
För kostnaderna för genomförandet kan användas Traficoms statsunderstöd för gång och cykling för åren 2020–2022.