Hoppa till innehåll

Preliminär lista över Runebergspriset har publicerats

Urvalsjuryn för litteraturpriset Runebergspriset har gett ut sin preliminära lista (longlist) ur vilken juryn väljer de slutliga 5–8 priskandidaterna. Den preliminära listan som förra årets jury för första gången gav ut blev väl mottagen, så juryn beslutade utarbeta en likadan lista också i år.

Urvalsjuryn för litteraturpriset Runebergspriset har gett ut sin preliminära lista (longlist) ur vilken juryn väljer de slutliga 5–8 priskandidaterna. Den preliminära listan som förra årets jury för första gången gav ut blev väl mottagen, så juryn beslutade utarbeta en likadan lista också i år.

Kandidater till Runebergspriset offentliggörs 10.12.2020 och pristagaren 5.2.2021.

Alla finländska skönlitterära verk kan tävla om Runebergspriset. Urvalsjuryn fick 246 titlar inom den utsatta tiden. Genom att ge ut en preliminär lista med 19 verk vill juryn lyfta upp ett urval av intressanta verk bland årets högklassiga skönlitterära utbud. Verken ger mångsidiga insikter i människolivets brokiga mångfald.

Juryn varken kommenterar eller motiverar i detta skede verk som har tagits med på den preliminära listan. Juryns medlemmar är: Marja-Leena Tiainen (ordf.), Merja Leppälahti och Hanna Lahdenperä.

Runebergspriset är 20 000 euro. Det är ett litteraturpris som inrättades av tidningen Uusimaa, Suomen Kirjailijaliitto och Finlands kritikerförbund år 1986. Bakgrundssammanslutningar är också Finlands svenska författareförening och Borgå stad.

Preliminär lista över Runebergspriset 2021:

 • Selja Ahava: Nainen joka rakasti hyönteisiä (Gummerus)
 • Ann-Luise Bertell: Heiman (Förlaget)
 • Jan Forsström: Aikuisia ihmisiä (Teos)
 • Ulrika Hansson: Jaktlaget (Schildts & Söderströms)
 • Jari Järvelä: Klik (Tammi)
 • Marko Järvikallas: Mihin täällä voi mennä (Siltala)
 • Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa (WSOY)
 • Anni Kytömäki: Margarita (Gummerus)
 • Johanna Laitila: Synty (Otava)
 • Otto Lehtinen: Nämä kallisarvoiset asiat (Gummerus)
 • Maritta Lintunen: Kirjeitä Suolavuonolta (Karisto)
 • Aura Nurmi: Leijonapatsailla (Otava)
 • Maria Peura: Kantajat (Otava)
 • Marisha Rasi-Koskinen: Rec (S&S)
 • Janne Saarakkala: Sen pituinen se (Like)
 • Peter Sandström: Kärleken är ett tamdjur (Schildts & Söderströms) / Rakkaus on kesy eläin (S&S)
 • Jarkko Tontti: Lain laita (Aviador)
 • Kristiina Wallin: Meduusameri (Tammi)
 • Jarkko Volanen: Varjoihmiset (Teos)