Hoppa till innehåll

Presidentvalet i Borgå – anmälan till hemmaröstningen började

Presidentvalet förrättas söndagen 28 januari och förhandsröstningen ordnas 17–23.1.2024. Samtidigt ordnas även hemmaröstning, till vilken man ska anmäla sig enligt direktiven nedan.

En möjlig andra omgång förrättas söndagen 11 februari. Hemmaröstningen och förhandsröstningen för andra omgången sker under tiden 31.1–6.2.2024.

Läs mera om röstningsplatser samt direktiv här:

Hemmaröstning i Borgå

Anmälan till hemmaröstningen vid presidentvalet har börjat. Om hemmaröstning ska anmälas skriftligt eller per telefon senast tisdagen 16 januari kl 16.

En person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får rösta hemma. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälningarna till hemmaröstningen riktas till Borgå stads centralvalnämnd och kan sändas till:

  • per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen
  • per post till adressen Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
  • Servicekontoret Kompassens brevlåda: Krämaretorget B.

Anmälan kan för den röstande göras av en person som denne har utsett.

Man ska anmäla skilt till hemmaröstningen i det eventuella andra valet, strax efter det första valet, senast tisdagen 30.1.2024 kl. 16.

Mer information om anmälan till hemmaröstningen:

Tillgänglighet

Förhandsröstningsplatserna i Lundi, K-Supermarket Tarmola, Näse S-market och i Kantelehuset är lättillgängliga och har valbås som är lätttillgängliga. I valbussen finns det rullstolshiss, så det är lättare att röra sig. Även på de andra valplatserna ordnas röstningen med beaktande av tillgängligheten så att valhemligheten bevaras.

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges på den anmälan om rösträtt som skickats per post.