Hoppa till innehåll

Regionförvaltningsverket upphäver beslutet om stängning av inomhuslokaler: simhallen och Idrottshallens konditionssal öppnas och hobbyverksamheten för vuxna kan fortsätta fr.o.m. nästa tisdag


Från början av februari kan alltså alla enligt RFV:s tidigare bestämmelse stängda lokaler öppnas för kunder och publik.
Enligt RFV:s beslut kommer Borgå stads inomhusmotionslokaler, såsom simhallen och idrottshallens konditionssal samt omklädningshytterna i friluftsbadet i Kokon som varit stängda att öppnas den 1 februari. Även Motionslandet för barn-evenemangen kan inledas i Kokonhallen och Kantelehuset. Enligt beslutet kan också hobbyverksamheten för vuxna fortsätta inomhus fr.o.m. den 1 februari.
– Detta är ett lättande besked till vuxna och alla dem som har varit tvungna att pausa sina hobbyer. Men samtidigt är det mycket viktigt att var och en fortfarande kommer ihåg att bära sitt ansvar, undviker kontakter om hen har symptom eller är exponerad, använder munskydd i offentliga inomhuslokaler och kommer ihåg god handhygien, så att man inte behöver återinföra dessa restriktioner, påminner bildningsdirektör Sari Gustafsson.
Också lokaler som staden har hyrt till utomstående aktörer för hobby- och rekreationsverksamhet och möten kan hyras fr.o.m. den 1 februari.

Tillställningar för högst 50 personer är tillåtna, om alla har sittplatser


Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) meddelade också att RFV kommer att lindra gällande restriktionsbeslutet som avses i 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar så, att tillställningar inomhus för högst 50 personer med sittplats tillåts. Beslutet gäller under tiden 1.2–15.2.2022.
Bestämmelsen som avses i 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar som gäller hälsosäker användning av kundlokaler med hjälp av restriktioner kommer att fortsätta med två veckor 1–15.2.2022.
RFV:s meddelande (på finska): https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69930981

Rekommendationen om distansundervisning i det fria bildningsarbetet upphör

Undervisnings- och kulturministeriets rekommendation om distansundervisning i det fria bildningsarbetet, grundläggande utbildning för vuxna och grundläggande konstundervisning för vuxna upphör 31.1.2022. Således kan också närundervisningen i Borgå medborgarinstitut påbörjas. En del av KoMbis undervisning fortsätter ändå som hybrid- och distansundervisning. Medborgarinstitutet informerar sina studerande närmare om detta.