Hoppa till innehåll

Rekordantal sökande till ungdomsfullmäktige

Tiden för att ställa upp som kandidat till ungdomsfullmäktige tog slut 30.10. Det kom sammanlagt 49 ansökningar.

Tiden för att ställa upp som kandidat till ungdomsfullmäktige tog slut 30.10. Det kom sammanlagt 49 ansökningar.

– I början av hösten var vi lite nervösa för hur vi skulle få kandidater, då vi inte kunde åka till skolorna och berätta om valet. I år sköttes informationen om valet via Teams. Det lyckades tydligen bra, eftersom vi fick så många kandidater, berättar Petra Backman som är koordinator för ungdomsfullmäktige.

Val ordnas i följande skolor: Linnajoen koulu, Pääskytien koulu, Albert Edelfeltin koulu, Lyceiparkens skola, Borgå gymnasium, Careeria och valkretsen övriga unga.

Man kan förhandsrösta måndag 9.11 i alla tre ungdomslokaler.

  • I Vårberga ungdomslokal Nuokka, Sampovägen 3, kan man rösta kl. 17.30–20.00.
  • I Gammelbacka ungdomslokal Kertsi, Centrumplatsen 1, kan man rösta kl. 13.00–19.00.
  • I ungdomslokalen Zentra, Mannerheimgatan 20, kan man rösta kl. 14.00–20.00.

Alla Borgåungdomar som är födda 2001–2007 har rösträtt. På förhandsröstningsdagen kan man rösta på vilken kandidat som helst.

– Även om det inte blir val i den egna skolan, så rekommenderar jag att alla unga som har rösträtt också använder den, uppmanar Petra Backman.

Den egentliga valdagen i skolorna är torsdag 12.11. Då får man endast rösta på en kandidat från den egna skolan. Om man har röstat på förhand, kan man inte längre rösta på den egentliga valdagen.

Rösterna räknas 12.11 och valresultatet publiceras fredag 13.11. De nya fullmäktigeledamöternas fullmäktigeperiod börjar 1.1.2021.

Mera information ger:
ungdomsarbetare Petra Backman
petra.backman2@porvoo.fi
tfn 040 138 9440.