Hoppa till innehåll

Renovering av gymnastiksalsbyggnaden i Jokilaakson koulu börjar i maj

Gymnastiksalsbyggnaden i Jokilaakson koulu renoveras under sommaren och hösten och skolans gårdsområden rustas upp under sommaren.

Gymnastiksalsbyggnaden i Jokilaakson koulu renoveras under sommaren och hösten och skolans gårdsområden rustas upp under sommaren.

Den nya processen för upphandling av en nybyggnad kommer ännu inte i gång i detta skede eftersom två begäranden om omprövning av upphandling har gjorts. Stadsstyrelsen behandlar dem vid sitt möte den 9 mars. Det föreslås att stadsstyrelsen förkastar begäranden om omprövning av upphandling som ogrundade.

Omprövningsbegäranden gäller avbrytandet av upphandlingen och uteslutning av en anbudsgivare om vilka stadsstyrelsen beslutade tidigare. Över ärendet anfördes nya besvär hos marknadsdomstolen.

– Grunderna för avbrytande och uteslutning existerar fortfarande och en omfattande redogörelse för dem finns i besluten som ändringssökandet gäller. Om stadsstyrelsen fattar sitt beslut enligt förslaget, kan vi överväga att inleda en ny konkurrensutsättning även om ärendet ännu är anhängigt i marknadsdomstolen, berättar stadsjurist Olli Ojanperä.

Renovering av gymnastiksalsbyggnaden och gårdsbyggnadsarbeten börjar i maj

Projektet med Jokilaakson koulu består av fyra delar:

  • En nybyggnad som i sinom tid kommer att ha största delen av skolans och förskolans verksamheter.
  • Renovering av gymnastiksalsbyggnaden. I byggnaden finns utöver gymnastiksal och omklädningsrum ett vanligt klassrum och ett klassrum för teknisk slöjd.
  • En gammal skyddad skolbyggnad vars renovering och verksamheter övervägs separat senare.
  • Upprustning av gårdsområden.

På sommaren och hösten 2020 görs det i gymnastiksalsbyggnaden inomhuslufts-, yt- och energirenoveringar. Gårdsområden rustas upp och förnyas.

De centrala åtgärderna i gymnastiksalsbyggnaden:

  • Fukthanteringen utanför byggnaden förbättras och skador i takskägg, fasader, grunder och marklutningar som orsakats av brister renoveras. Taket målas också.
  • Fogningen mellan byggnadens golv och väggar renoveras så, att den blir lufttät och mikrobskadade material tas bort från fogningsområdet.
  • I byggnaden förnyas i någon mån ytmaterial och kvarliggande ytor målas. Till exempel gymnastiksalens tak- och väggmaterial förnyas, salens golv slipas, ytorna i tvätt- och omklädningsutrymmen förnyas och mellandörrar och lister byts vid behov till nya.
  • En luft-vattenvärmepump installeras i byggnaden, solpaneler installeras på taket och belysningen byts ut till led-belysning.
  • Klassrummet för teknisk slöjd görs mer fungerande.

Under sommarens gårdsrenovering upprustas skolans gårdsområden i omgivningen av motionssalsbyggnaden och renoveringsområdet begränsar sig så, att omgivningen av den nya huvudbyggnaden byggs i samband med nybyggnaden. Gården får bland annat en ny omgärdad plan för bollspel och skogsområdet bakom motionssalsbyggnaden omgärdas och blir skolans gårdsområde som är i naturtillstånd.

Mera information:

projektchef Tony Lökfors, tony.lokfors@porvoo.fi eller tfn 040 544 9037

stadsjurist Olli Ojanperä, olli.ojanpera@porvoo.fi eller tfn 050 574 8018