Hoppa till innehåll

Renovering för förbättring av inomhusluften fortsätter i många skolor på sommaren

På sommaren görs renoveringsarbeten för att förbättra inomhusluften i Albert Edelfeltin koulu, Pääskytien koulu, Linnajoen koulu, Peipon koulu och Hindhår bildningscentrum.

På sommaren görs renoveringsarbeten för att förbättra inomhusluften i Albert Edelfeltin koulu, Pääskytien koulu, Linnajoen koulu, Peipon koulu och Hindhår bildningscentrum.

Renoveringen av Kvarnbackens skola blir färdig på sommaren

Skolornas arbetsgrupper för inomhusluften har sammanträtt i april och följande möten hålls på hösten. Arbetsgrupperna för inomhusluften i Kvarnbackens skola och Peipon koulu sammanträdde redan tidigare.

– Renoveringarna för inomhusluften framskrider enligt planerna, och vid behov har också mera undersökningar gjorts. Målet är att åtgärda alla missförhållanden som påverkar inomhusluften och garantera att byggnaderna är trygga långt in i framtiden, berättar projektchef Pekka Koskimies.

Renoveringen i AE-skolan framskrider till den gula delen

Renoveringen av första byggnadsdelen i AE-skolan (s.k. röda delen) är snart färdig. I början av renoveringen togs mera VOC-prov av klassrummens golv. Resultaten var inte alarmerande.

På sommaren byts skadade värmeisoleringar i de plåtbekläda delarna av fasade ut och plåtskarvar förnyas. Också bland annat klassrummen för huslig ekonomi och konst- och färdighetsämnen renoveras under sommaren. Renoveringsarbetena påbörjas också i den så kallade gula delen, där arbetena fortsätter också på hösten.

I Pääskytien koulu görs renoveringar i gymnastiksalen och i klassrum

Renoveringsarbetena i Pääskytien koulu har framskridit systematiskt under hela läsåret. Endast i byggnadens D-del, som ligger till höger från parkeringsplatsen, finns klassrum som inte ännu har renoverats.

Sommaren största arbete görs i gymnstiksalen, där takets byggnadsfysik görs fungerande. Belysningen i gymnastiksalen och entréhallen byts ut mot en energieffektiv LED-belysning. Ljus- och ljudsystemet i auditoriet förnyas delvis.

Sista arbetena i Linnajoen koulu

I Linnajoen koulu har under våren byggts ny ventilation i klassrummen för huslig ekonomi, renoverats några ställen med vattenläckage i övre bjälklaget och kollats fasadens delar som har lätt konstruktion. Klassrummens täthet har mätts med uppföljningsmätningar och resultatet i sex mätningspunkter visade att tätheten ligger på den planerade nivån.

Under sommaren görs ännu sista arbeten.

– Det är tråkigt att de sista arbetena har tagit så länge och att det har upptäckts nya renoveringsbehov, så som läckage och konstruktioner som måste städas i undertaket. Renovering för att förbättra inomhusluften är ett omsorgsfullt arbete och vi vill inte lämna några frågetecken. Till nästa arbetar vi med att byggnaden underhålls rätt och uppföljs med tanke på framtiden, konstaterar projektchef Pekka Koskimies.

Golvmattor byts ut i Hindhår bildningscentrum

I de lokaler som förskolan använt i Hindhår bildningscentrum har gjorts noggrannare undersökningar under våren. Enligt mätningarna överskrids VOC-halterna i en del av golvmattorna, varför de byts ut på sommaren. Förskoleundervisningen flyttar för följande läsår till daghemmets lokaler, då barnantalet i Hindhår daghem har sjunkit. Det här ger mera utrymme för skolarbetet och möjliggör att renoveringen framskrider.

Golvmattor i Peipon koulu byts ut

Under sommaren byts golvbeläggningar ut i fem klassrum och dess hjälputrymmen i Peipon koulu. Vid behov fortsätter renoveringarna på hösten ett klassrum i taget.

Den stora renoveringen av Kvarnbackens skola blir färdig

Renoveringarna i den så kallade lilla sidan i Kvarnbackens skola har blivit färdiga stegvis under våren. På sommaren görs ännu några mindre arbeten.

– Hyresavtalet för barackerna har sagts upp och då ägaren för bort dem, görs sista arbetena på gården för att göra den trygg. Gårdsarbetena ska ännu konkurrensutsättas, och därför är det förnuftigt att iståndsätta gården först nästa sommar, vilket också föreslås i utkastet förprogrammet för hållbar ekonomi, konstaterar Koskimies.

Under sommaren görs dessutom renoveringar i Estbacka daghem och i Keskuskoulu, samt i gymnastiksalsbyggnaderna vid Linnankosken lukio och Jokilaakson koulu. Om dessa har informerats tidigare.

Ytterligare information:
projektchef Pekka Koskimies
tfn 040 489 1865
pekka.koskimies@porvoo.fi