Hoppa till innehåll

Reparationer i tilläggslokaler för småbarnspedagogiken på Kunskapens väg

I de tilläggslokaler som används av småbarnspedagogiken på Kunskapens väg görs det reparationer för att förbättra förhållandena. Lokalerna har varit i bruk länge och är i klart sämre skick än de nya tilläggslokalerna bredvid.

Porvoon kaupungin tunnus.

I de äldre tilläggslokalerna finns två grupper inom småbarnspedagogiken. Tilläggslokalerna skaffades ursprungligen för Gammelbacka skola. Skolan stängdes år 2019 och småbarnspedagogiken har sedermera fortsatt att använda lokalerna ett år i sänder.

– Under våren och sommaren har det lyfts fram frågor om läget för de gamla barackerna, speciellt när det har kommit nya baracker bredvid de gamla. Lokalerna är gamla och slitna, och lokalernas ändamålsenlighet har väckt frågor, berättar Leila Nyberg, direktör för småbarnspedagogik.

Lokalservicen beställde i början av hösten en undersökning om lokalernas skick, och i utredningen av helhetssituationen deltog också småbarnspedagogiken och miljöhälsovården.

– Syftet är att så snabbt som möjligt åtgärda bristerna i lokalerna så att förhållandena och användbarheten förbättras. Eftersom behovet av lokaler inom småbarnspedagogiken ser ut att fortsätta, bereder vi anskaffning av nya tilläggslokaler för att ersätta dem nästa höst. Vi fortsätter också undersökningarna i de nuvarande lokalerna, berättar lokaldirektör Mikko Silvast.

Enligt undersökningsrapporten är de viktigaste reparationsbehoven tätning av anslutningspunkterna för barackmodulerna, åtgärdande av enstaka fuktfläckar samt rengöring av ventilationskanalerna och justering av dem.

– Reparationerna inleddes i månadsskiftet september–oktober. Dessutom har man placerat luftrenare i lokalerna och överskottsvaror har gallrats ut från utrymmena för att förbättra städbarheten i dem. Avsikten är att åtgärda alla de punkter som nämns i rapporten. En del av reparationerna utförs på kvällar och veckoslut när utrymmena är tomma, berättar projektchef Pekka Koskimies.

Miljöhälsovården har deltagit i diskussioner om lokalernas skick.

– Lokalerna har genomgått en begränsad konditionsundersökning som inte gick in i konstruktionerna och staden har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen. Miljöhälsovården förutsätter att man dessutom gör mer noggranna konstruktions- och fukttekniska undersökningar i lokalernas konstruktioner. På så sätt kan vi försäkra oss om att lokalerna kan användas fram tills att nya tilläggslokaler tas i bruk, berättar hälsoinspektör Karoliina Viitamäki.

För vårdnadshavarna och personalen vid den ifrågavarande enheten ordnas ett informations- och diskussionsmöte om ämnet.