Hoppa till innehåll

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan publiceras – Borgås resultat offentliggörs senare under hösten

De riksomfattande resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2023 har publicerats idag. Borgås resultat publiceras och behandlas under tillfällen som staden ordnar i november.

Porvoon kaupungin tunnus.

Resultaten från både de riksomfattande och lokala enkäterna innehåller utförlig information om hur barn och unga mår. Jenni Helenius, som är utvecklingschef på THL och ansvarig forskare för enkäten, deltar i två tillfällen och erbjuder insikter i resultaten för Borgå:  

  • Öppet tillfälle 21.11 klockan 17.30 för vårdnadshavare, föreningsaktörer och beslutsfattare. Tillfället ordnas av Föräldraföreningar i Borgå rf (POFF) tillsammans med Borgå stad.  
  • Riktat tillfälle 22.11 för personalen på Borgå stad och Östra Nylands välfärdsområde, nätverksaktörer samt beslutsfattare.  

Målet för de gemensamma tillfällena är att alla får samma situationsbild över hur barn och unga i Borgå mår. 

– Saken är allas vår, därför gör vi samarbete. Det är viktigt att vi utgår från samma information och att vi för frågan vidare tillsammans. Vi samarbetar verkligen, konstaterar bildningsdirektör Sari Gustafsson glatt. 

– Efter tillfällena kan alla aktörer välja vilka utvecklingsåtgärder passar för just deras sektor. För Borgås del behandlas helhetsbilden också av arbetsgruppen för barnens och de ungas välmående, fortsätter välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen. 

Resultaten berättar inte bara om barnens erfarenheter om skolvardagen utan också om deras delaktighet och vänskapsförhållanden, vardagsrutinernas betydelse för välmående och känslan om eget hälsotillstånd. 

– Vårdnadshavarna är i nyckelroll. I det öppna tillfället ligger fokus i främsta hand på hur vårdnadshavarna kan påverka barnens och de ungas välmående, konstaterar Marika Salomaa, ordförande för POFF. 

Den nationella enkäten Hälsa i skolan, som produceras av Institutet för hälsa och välfärd (THL), genomförs vartannat år. På enkäten svarar elever i årskurserna 4, 5, 8 och 9 i grundskolan och första och andra årets studerande i gymnasier och yrkesläroanstalter. Enkäten som genomfördes på våren 2023 besvarades av cirka 260 000 barn och unga. Borgå har deltagit i enkäten ända från början, dvs. år 1996.

Resultaten från enkäten Hälsa i skolan publicerades i THL:s elektroniska system för rapportering 21 september. Resultaten per läroanstalt blir färdiga i september och de skickas direkt till läroanstalterna.