Hoppa till innehåll

Rikligt med E.coli-bakterier i vattnet i stadsparkens fontän

Uppdatering 16.7.2021: Analysresultaten för vattenprovet från fontänen i stadsparken i centrum av Borgå blev färdiga 15.7. I det vattenprov som miljöhälsovården tog uppmättes en stor mängd fekala E.coli-bakterier (> 200 MPN/ 100 ml) och enterokocker (> 200 kbe/ 100 ml). Staden utför underhållsåtgärder på fontänens vattensystem. Staden utreder också i samarbete med miljöhälsovården vattnets kvalitet samt hur fontänen kan tas i bruk igen utan risk för sanitär olägenhet.

Uppdatering 16.7.2021: Analysresultaten för vattenprovet från fontänen i stadsparken i centrum av Borgå blev färdiga 15.7. I det vattenprov som miljöhälsovården tog uppmättes en stor mängd fekala E.coli-bakterier (> 200 MPN/ 100 ml) och enterokocker (> 200 kbe/ 100 ml).

Staden utför underhållsåtgärder på fontänens vattensystem. Staden utreder också i samarbete med miljöhälsovården vattnets kvalitet samt hur fontänen kan tas i bruk igen utan risk för sanitär olägenhet.


Vattnet i fontänen i stadsparken i Borgå centrum stängdes av som en säkerhetsåtgärd onsdagen den 7.7. Orsaken var en misstanke om vattnets kvalitet. I det vattenprov som miljöhälsovården har tagit finns rikliga mängder av avföringsbakterien E.coli (> 200 MPN/100 ml).

Om det förekommer rikligt med avföringsbakterier i ett vattenprov finns en stor risk för att vattnet även innehåller sjukdomsalstrare. Nedsmutsat vatten kan orsaka magsjukor och även inflammationer i sår. Vattnet i fontänen är inte färskt kranvatten. Vattnet cirkulerar i ett slutet system och byts ut ett par gånger i veckan. Därför är det skäl att förhålla sig kritiskt till vattenkvaliteten.

Resten av testresultaten av det vattenprov som togs torsdagen den 8.7 blir färdiga nästa vecka (vecka 28). Efter det här kan staden fatta beslut om att öppna vattnet i fontänen. Ifall vattnet öppnas kommer området att få varningsskyltar om att vattnet inte är drickbart och att bassängens botten är hal.